antique-wrought-iron-mirror-gilt-foliages-art-deco-circa-1935

Antique Wrought Iron Mirror, Gilt Foliages, Art Deco, circa 1935

Leave a Comment